>> čtvrtek 2. srpna 2018

Živá moudrost starověkého Egypta
Christian Jacq
Autor nám v knize představuje nejkrásnější egyptské texty, které nás pobízejí k tomu, abychom se ponořili do věčného mystéria starověkého Egypta. Můžeme v nich najít nejen starodávné poznání, ale především svůj vlastní pramen energie stejně jako i vnitřní klid a harmonii tváří v tvář nepokoji dnešního světa. Neboť, jak Christian Jacq říká, Egypt není minulostí, on je svým systémem hodnot modelem pro budoucnost.
Cena: 200 Kč
Koupit

Read more...

Moudrost EGYPTA

>> pátek 16. září 2011


Egypt se stal synonymem pro pyramidy, poušť a záhadnou řeku Nil. Přesto, kromě nádherných chrámů, které nám zanechal, oplýval starodávný Egypt i moudrostí, o níž mluví Platón ve svých dialozích a Římané ve svých zprávách z válečných tažení. Tato civilizace měla velké astronomické a astrologické znalosti a odvolávala se na poznatky ze své minulosti tak staré, že je to pro nás někdy až neuvěřitelné. Jednotlivec pozoroval prostředí, v němž žil, a dle zákonů, které vládnou přírodě, se snažil žít i on sám. Z tohoto úsilí se zrodila vznešená morálka, která zůstala zaznamenána ve slovech, jež k nám promlouvají z minulosti, avšak čerstvá a platná, jako by je psal filosof současné doby.

1. Nebuď pyšný na své vědění, raď se s neuvědomělým jako se vzdělancem, neboť nelze dosáhnouti hranic umění.
2. Pokud jsi se stal velkým poté, co jsi byl malým, pokud jsi se stal bohatým poté, co jsi byl chudým, nebuď dychtivý po svém bohatství, neboť ti bylo darováno Bohem.
3. Neubližuj člověku, aby jiný neublížil tobě. Nebuď tvrdého srdce k člověku, pokud se za něj můžeš přimluvit.
4. Klást překážky zákonu znamená otevřít dveře násilí.
5. Pokud jsi mocný člověk, pěstuj vzdělání a vybraná slova. Rozkazuj pouze proto, abys řídil. Být dogmatický znamená jednat špatně. Ať tvé myšlenky nejsou povýšené, ať tvé myšlenky nejsou nízké. Vydávej rozkazy a dbej na to, aby se vykonaly. Nemluv prudce, ale s vážnou tváří. Pokud máš žhavé srdce, mírni svou vznětlivost. Vlídný člověk překoná všechny překážky.
6. Nevysmívej se slepému a nezhoršuj osud mrzáka! Netýrej člověka, který jest v rukou božích, a nevrhej se zuřivě na toho, kdo se prohřeší vůči němu.
7. Požehnáním řemeslníka jsou jeho pracovní nástroje.
 8. Přeješ-li si, aby se ti dobře vedlo, chraň se všeho zlého! Střez se lakomství! Je to chorobné, nevyléčitelné utrpení. Je to snůška vší špatnosti, je to pytel vší nepravosti.
9. Pád člověka dlí v jeho jazyce. Dej si pozor, abys neuškodil sám sobě.
10. Neodděluj svou mysl od svého jazyka, a všechny tvé plány budou mít úspěch. Bohu se protiví falšování slov, velkou nechuť cítí k pokrytectví.
11. Člověk, který pronáší křivá slova, nemůže očekávat vlídné chování ostatních.
12. Srdce člověka je jako sýpka, ve které se uskladňují odpovědi všech druhů. Vyber si ty, které jsou dobré, a vyjadřuj se pomocí nich, ale dobře ve svém nitru střež ty špatné.
13. Není nikdo, kdo šidí jiného a zároveň není sám šizen. Není nikdo, kdo jde špatnou cestou a prospívá v životě.
14. Pokud kráčíš po cestě, kterou budují tvé ruce den za dnem, přijdeš na místo, na které máš přijít.
15. Ti, kteří mysleli na moudrosti a psali pro potomstvo, žili pro ně. Vzpomínka na ně nezvadne v lidech, pokud jsou jejich výroky krásné. Každá z jejich myšlenek zůstane platná jako něco nezapomenutelného a uskuteční kulturu velkých.
 16. Pravda se musí ukrývat před slabými, aby nezešíleli. Musí se ukrývat před zlými, neboť použijí pouze její část jako zbraň pro ničení. Zamkni pravdu ve svém srdci, a ať mluví tvými činy. Poznání bude tvá síla, víra tvůj meč a mlčení tvůj neprorazitelný štít.
„Všechno se bojí času a čas se bojí pyramid.“

Read more...

IN MEMORIAM Slavko Kroča

>> čtvrtek 21. července 2011

12. 06. 1957 - 28. 06. 2011
Autor blogu v Egyptě, rok 2003 a 2005
Měl jsem možnost navštívit Egypt, poměrně nedávno. Ten, kdo vnímá tuto starou civilizaci způsobem alespoň trošku v dnešním dnu naznačeným, pochopí, že to, co vidí, se v jednom okamžiku skutečně stává neskutečným. Existují tisíce jiných památek po celém světě, které uchvátí člověka v daném okamžiku, a aniž by možná tušil proč, aniž by se racionálně ptal, jak je to možné, tak vnímá jistou skutečnost, která dnes prakticky už neexistuje s ohledem na to, že tato civilizace už dávno zmizela v podobě, jakou nám popisují některé staré texty, které se zachovaly.Když se přepluje Nil, na druhém břehu je možné navštívit celý komplex zádušních chrámů, posvátných míst, kde se nachází Údolí králů, Údolí královen a známé Memnonovy kolosy.

To, co by si měl uvědomit každý, kdo se dívá na tyto posvátné stavby, ať už se jedná o pyramidy, chrámy, města, pohřebiště nebo různé další stavby, které mají svůj vlastní význam a funkci, je, že se člověk cítí před těmito památkami velmi malý. Já, když jsem viděl ty obrovské kvádry pyramid, jsem se ptal, kdo to stavěl, pro koho a proč. Nikdo na tomto světě by možná nedokázal říct se stoprocentní jistotou, proč, jak a odpovědět na všechny tyto otázky. Je mnoho teorií a diskusí.


Staří Egypťané velmi dobře vnímali vztah mezi tím, čím jsem, a tím, do čeho mám vstoupit v daném okamžiku. To, do čeho mám vstoupit v daném okamžiku, pokud chci prožít to, čemu obvykle říkáme posvátné, je stavba, která může mít nejrůznější podoby. Ale na druhou stranu, v Egyptě existuje určitý kánon, který se podobá právě tomuto schématu. Každý chrám v sobě zahrnuje sedm základních složek.


To znamená, že už tato připomínka mohla vést mnohé lidi k tomu, aby s určitou láskou a úctou, ne pouze kvůli živobytí, vkládali svoji vůli, svoji sílu do toho, aby tento stát vypadal tak, jak vypadal.
Reliéfy jsou natolik jemné a rozpracované, že je až neskutečné, jak je možné tak ohromné množství ploch vyzdobit scénami ze života faraónů… obětují bohům… Vidíme Hathor, která kojí faraóna, tady je Anubis, Osiris… Reliéfy byly kolorované, ne na všech stěnách a ve všech místnostech chrámu je ta barva zachovaná.

Tady vidíme sfingu skoro 160 m dlouhou, 20 m vysokou. I zde se liší názory na to, kdo dal sfingu vybudovat. Existuje mnoho teorií. Většina soudí, že je to dílo Thutmose IV. a to podle stély, která je umístěna mezi jejími tlapami. Existuje příběh, který říká, že mladý princ, než se stal faraónem Thutmosem IV., měl sen, když unavený usnul mezi tlapami sfingy, ve kterém mu sfinga říkala, že už je unavená z písku, který se na ni neustále nanáší, a pokud jí pomůže, odmění ho tak, že se stane faraónem. A skutečně Thutmose IV. nechal udělat kolem sfingy ochrannou zeď a krátce nato se stal faraónem. Ten příběh nám nemusí nic říkat, ale je zaznamenán na nálezech.
 Já bych to zakončil slovy zakladatele Nové Akropolis, který na konci své knihy Théby, kde popisuje některé zajímavé momenty týkající se Théb, ať už východních, kde se nachází Luxor a Karnak, nebo západních, kde jsou pohřebiště, zádušní chrámy a všechno to, co je spojené s tou druhou stránkou života, dnešní člověk by tomu řekl se světem mrtvých. Jenže pro Egypťany existoval jeden Život, který měl dvě tváře: život a smrt, kde uvádí na konci knihy: „Blažený jest ten, kdo žije v Thébách, blažený jest ten, kdo umírá v Thébách.“

Slavko Kroča
 

Read more...

Chrám Hathor-Maat: Dér el-Medína – část 35.

>> čtvrtek 19. května 2011

Téměř dramatická fotografie průčelí a vstupu ptolemaiovského chrámu Hathor a Maat v Dér el-Medíně. (Autor fotografie je p. Fernand Schwarz)

Již publikováné částy chrámu:
---------------------------------------------------------
0102030405060708
---------------------------------------------------------
0910111213141516
---------------------------------------------------------
1718192021222324
 ---------------------------------------------------------
2526272829303132
---------------------------------------------------------
333435 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │
---------------------------------------------------------
│ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │
---------------------------------------------------------

Read more...

Abydos

>> středa 4. května 2011

Abydos, celkový pohled na průčelí chrámu Sethiho I., Abydos, 19. dynastie - foto 2003

Read more...

100 neobvyklých pohledů na Egypt – 013

>> neděle 24. dubna 2011

Kolosální socha faraona Ramesse II, chrám boha Amona v Luxoru, 19. dynastie.

Read more...

Gíza

>> středa 13. dubna 2011

Gíza
Ilustrace z 7. svazku díla "Edme François Jomard, Description de l'Égypte: ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, publié par les ordres de Sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand (Band 2,2,5: Planches 5): Antiquités, Paris, 1822" (Popis Egypta: nebo zprávy o pozorování a výzkumu, které byly provedeny v Egyptě během expedice francouzské armády...).

Read more...

Karnak – Socha boha Amona

>> neděle 3. dubna 2011

Stojící socha boha Amona, Karnak, 18. dynastie, období vlády faraona Tutanchamona.
Viz take příspěvky:
Amon – Karnak 
Karnak – Socha boha Amona 
Karnak – Socha boha Amona


Další fotografie boha Amona, Karnak - 2011.


Další fotografie boha Amona, Karnak - 2011.


Další fotografie boha Amona, Karnak - 2011.   

Read more...

Egyptské obličeje

>> pátek 1. dubna 2011Několik krásných soch z cest 2003 a 2005.
Video v plném rozlišení (HD-1280x720) je na adrese
http://www.youtube.com/watch?v=CUWOcnIMN9g

Read more...

Chrám Hathor-Maat: Dér el-Medína – část 34.

>> čtvrtek 31. března 2011

Chrám Hathor-Maat, Dér el-Medína, pohled na vstupní bránu a zeď, která obepíná celý komplex. Samotná brána je vyrobena z kamenných bloků a zeď z nepáleneé hlíny. Podobná fotografie byla publikována v 8. části tohoto seriálu o ptolemaiovském chrámu Hathor a Maat. (Autor fotografie je p. Fernand Schwarz)

Již publikováné částy chrámu:
---------------------------------------------------------
0102030405060708
---------------------------------------------------------
0910111213141516
---------------------------------------------------------
1718192021222324
 ---------------------------------------------------------
2526272829303132
---------------------------------------------------------
3334 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │
---------------------------------------------------------
│ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │
---------------------------------------------------------

Read more...

O Blogu

Copyright © 2009/2010/2011 SSK

Poslední aktualizace

26.04.2011

Fotografie

© SSK, SM, LF, FFS, HC, II, EP, JA, AB, AW